Szanowni Państwo,

w imieniu całej społeczności Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zapraszam wszystkich Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół naszego Wydziału na uroczystości związane z 60-leciem Wydziału. Obchody jubileuszu będą trwały cały rok 2013, a ich kulminacją będą konferencja naukowa pt. „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” w dniu 10 maja 2013 roku oraz uroczysty Zjazd Absolwentów w dniu 11 maja 2013 roku. Konferencja oraz Zjazd Absolwentów zostały objęte honorowymi patronatami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora SGGW.

Jesteśmy przekonani, że uroczystości 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych będą doskonałą okazją do spotkań po latach zarówno z koleżankami i kolegami, jak i z kadrą profesorską. Będziemy mieli możliwość wspólnego wspominania minionych lat, a także zaobserwowania jak przez lata zmienił się Wydział Nauk Ekonomicznych (b. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa, b. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy) i cała nasza Uczelnia.

Dokładny terminarz tych wydarzeń znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej 60-leciu Wydziału Nauk Ekonomicznych (http://60.wne.sggw.pl). Zapraszam wszystkich do wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w obchodach, co ułatwi nam sprawne przeprowadzenie głównych wydarzeń rocznicowych.

Z nadzieją na wspólne przeżycie niezapomnianych chwil zapraszamy w maju do Warszawy.

W imieniu społeczności Wydziału
Dziekan
dr hab. Jarosław Gołębiewski

 

Patronat honorowy:

Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
JM Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Sponsorzy:

  Producent margaryny