WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

 zaprasza na
 MIĘDZYNARODOWĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z OKAZJI
60-LECIA WYDZIAŁU

organizowaną pod patronatem honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Jego Magnificencji Rektora SGGW

"Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki”

 
10 maja 2013 roku
Aula Kryształowa  SGGW w Warszawie
http://60.wne.sggw.pl/konferencja-naukowa

 

Rejestracja on-line

Pliki do pobrania:

 

Patronat honorowy:

Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
JM Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Patronat medialny:

Sponsorzy:

  Producent margaryny  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Konferencja „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi