Szanowni Państwo!

W roku 2013 Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie obchodzi swoje 60-lecie. Władze Wydziału ogłosiły rok 2013 rokiem jubileuszowym. Zaplanowane w maju obchody 60lecia zostały objęte honorowymi patronatami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora SGGW.

Jako powstanie Wydziału należy przyjąć datę 13 sierpnia 1953 roku. Wtedy też nadano nazwę Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Pierwszym Dziekanem Wydziału został prof. Stefan Ignar, a prodziekanem prof. Ryszard Manteuffel. Pod koniec 1956 roku Rada Wydziału wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwy na Wydział Ekonomiczno-Rolniczy – nazwa ta obowiązywała od roku 1958 do końca 2007. Swoją obecną nazwę Wydział Nauk Ekonomicznych otrzymał 1 stycznia 2008 roku.

Aktualnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych kształci się około pięciu tysięcy studentów na pięciu kierunkach studiów: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, logistyka oraz turystyka i rekreacja. Na Wydziale zatrudniona jest kadra naukowa skupiająca ponad 120 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 7 profesorów z tytułem naukowym. Od wielu lat Wydział zajmuje wysoką pozycję naukową oraz posiada uprawnienia akademickie do doktoryzowania i habilitowania.

Niewątpliwie największym sukcesem Wydziału są jego absolwenci. Szczególnie cieszy wkład, jaki wnoszą w rozwój gospodarki. Nasi Absolwenci biorą udział w kształtowaniu polityki państwa, często są założycielami firm lub zajmują w nich odpowiedzialne stanowiska, działają również aktywnie w organizacjach pozarządowych. Ważną częścią obchodów jubileuszu Wydziału jest więc Zjazd Absolwentów zaplanowany na 11 maja 2013 roku. Przewidujemy spotkania z kadrą naukową oraz Władzami Wydziału. Dla Absolwentów naszego Wydziału będzie to czas na powrót do dawnych czasów, wspomnień i odnowienia znajomości z koleżankami i kolegami.

Zachęcam też, szczególnie Absolwentów Wydziału, do przesyłania ciekawych zdjęć z dawnych lat. Zamieścimy je w galerii poświęconej historii Wydziału. Obecnych studentów Wydziału również zapraszam do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach jubileuszowych.

Do zobaczenia na Zjeździe Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych!

Dziekan Wydziału
dr hab. Jarosław Gołębiewski
 

Patronat honorowy:

Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
JM Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Sponsorzy:

  Producent margaryny