Sekretariat Zjazdu Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok VII, pok. 18A

Dr Wioletta Bieńkowska
Tel. 22 59 340 25

Mgr Teresa Domańska
e-mail: zjazd_60lat_wne@sggw.pl