Zjazd Absolwentów

Wydziału Nauk Ekonomicznych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11 maja 2013 (sobota)

Program

 

10:00 – 11:00
 • Rejestracja uczestników (Stary Kampus SGGW)
11:00 – 13:00
 • Jubileuszowe posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie (Aula Kryształowa)
 • Powitanie uczestników przez dr hab. Jarosława Gołębiewskiego – Dziekana WNE SGGW w Warszawie
 • Wystąpienie JM Rektora SGGW w Warszawie prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego
 • Wystąpienie przedstawiciela Komitetu Honorowego prof. dr hab. Mieczysława Adamowicza
 • Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów dr Czesława Swachy
 • Wystąpienie przedstawiciela Studentów Joanny Malinger
 • Wręczenie medali Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
 • Uroczysty toast jubileuszowy (sala nr 102, budynek nr 7)
13:00 – 17:00
 • Piknik na terenie Starego Kampusu SGGW
 • Spotkania Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych (sale w budynkach nr 5, 6 i 7)
20:00 – 3:00
 • Bal Absolwentów WNE SGGW w Warszawie  (Aula Kryształowa)
 • 20:30 – 21:30 Muzyczne inspiracje – koncert jubileuszowy Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW w Warszawie