Terminy zgłoszeń i opłaty

Koszt uczestnictwa w zjeździe absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych (d. Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego) wynosi:

  • 210 zł – opłata obejmuje uczestnictwo w spotkaniach, materiały okolicznościowe oraz uczestnictwo w balu absolwentów.
  • 60 zł – opłata obejmuje uczestnictwo w spotkaniach oraz materiały okolicznościowe (bez uczestnictwa w balu).

Uwaga! Liczba miejsc na balu absolwentów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Opłaty należy wnosić na konto:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
Tytułem: 080100-K00016 Imię i nazwisko uczestnika

Kalendarium zgłoszeń:

  • Rejestracja internetowa: do 15 kwietnia 2013 r.
  • Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zjeździe absolwentów: do 15 kwietnia 2013 r.