Zjazd Absolwentów 11 maja 2013Konferencja 10 maja 2013