Szanowni Państwo,

z okazji 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazano na ręce Dziekana Wydziału dr hab. Jarosława Gołębiewskiego listy gratulacyjne. Pragniemy serdecznie podziękować za gratulacje i ciepłe słowa skierowane do nas w związku z tym szczególnie ważnym wydarzeniem.