Obchody 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW były momentem uhonorowania osób, dzięki którym możliwy był rozwój Wydziału. W trakcie konferencji naukowej pt. „Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki” (10 maja 2013 r.) oraz jubileuszowego posiedzenia Rady Wydziału (11 maja 2013 r.) wręczono dyplomy i medale Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Medal przyznano w dowód uznania za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz długoletnią współpracę.

Medal Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie został zaprojektowany przez Tadeusza Tchórzewskiego, artystę rzeźbiarza, doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie, a wybity przez Mennicę Polską od 1766 Sp. z o.o.