Z okazji obchodów 60-lecia istnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 11 maja 2013 r. odbył zjazd Absolwentów Wydziału. W trakcie swojej 60-letniej działalności Wydział wypromował około 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Zjazd Absolwentów został objęty honorowymi patronatami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora SGGW w Warszawie.
Sobotnie obchody rozpoczęło jubileuszowe posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, które odbyło się w Auli Kryształowej. Uczelnię reprezentowali prof. dr hab. Bogdan Klepacki – prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Marek Szyndel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr inż. Władysław W. Skarżyński – kanclerz SGGW, kadra naukowa, studenci i pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych. Licznie przybyli Absolwenci Wydziału; obecni byli również absolwenci, którzy rozpoczęli kształcenie w 1953 roku.
Zebranych uczestników powitał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski. Profesor Bogdan Klepacki, prorektor ds. dydaktyki, wcześniej prodziekan a później dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych przedstawił znaczenie Wydziału w strukturze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz podzielił się swoimi refleksjami nt. pracy na Wydziale. Następnie glos zabrał prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, przedstawiciel Komitetu Honorowego obchodów 60-lecia, wieloletni pracownik Wydziału, doświadczony jako dziekan oraz kierownik katedry, obecnie JM Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W imieniu Absolwentów zabrał głos dr Czesław Swacha. Jako kolejna wystąpiła Joanna Malinger, przedstawicielka społeczności studentów. Następnie odbyło się wręczenie medali Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie osobom współpracującym oraz pracownikom Wydziału w dowód uznania za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz długoletnią współpracę.
Następnie na terenie Starego Kampusu SGGW odbył się piknik Absolwentów. Chociaż początek dnia nie zapowiadał dobrej pogody na spotkania piknikowe, to po zakończonym posiedzeniu Rady Wydziału, pogoda jednak nie przeszkodziła Absolwentom w spotkaniach na terenie kampusu.
Dzień zakończył się Balem Absolwentów Wydziału w Auli Kryształowej, który został otwarty koncertem jubileuszowym Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW w Warszawie – Muzyczne inspiracje. Zainspirowani muzycznie goście balu bawili się niemal do świtu…