KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Warszawskie Dni Logistyki 2013

Termin Konferencji: 23-24 maja 2013 r.,

Miejsce konferencji: Aula Kryształowa, kampus SGGW

Adres e-mail: joanna_baran@sggw.pl


KATEDRA EKONOMIKI ROLNICTWA I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej"

Termin konferencji: 27 czerwca 2013

Miejsce konferencji: kampus SGGW

Adres e-mail: msg@sggw.pl

Adres www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje


KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich"

Termin konferencji: grudzień 2013

Miejsce konferencji: kampus SGGW

Adres www: http://keipg.wne.sggw.pl/konferencje


KATEDRA POLITYKI EUROPEJSKIEJ, FINANSÓW PUBLICZNYCH I MARKETINGU

Termin konferencji: 5 czerwca 2013

Miejsce konferencji: kampus SGGW

Adres e-mail: marketing_conference@sggw.pl

Adres www: http://www.marketing-conference.com/pl/

http://www.marketing-conference.com/


KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt "Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich"

Termin konferencji: 13-21 września 2013

Miejsce konferencji: Ukraina

Adres e-mail: joanna_dmitruk@sggw.pl

Adres www: http://keekid.wne.sggw.pl/konferencje/


XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pt "Komunikowanie i doradztwo w rozwoju turystyki wiejskiej"

Termin konferencji: 9-11 września 2013

Miejsce konferencji: Farma Krzyczki k. Nasielska